Клонотрошачка

През последните години се наблюдава все по изразеният проблем с дърветата в централните части на градовете и селата. С напредване на възрастта всяко едно дърво става прекалено голямо и засяга сгради, жици, кабели, огради и много други съоръжения. Read More