ART 90

Прикачен каналокопател модел LASKI ART 90

Прикачно рамо за прокопаване на канали задвижвано чрез хидравлика

Моделът LASKI ART 90 е прикачен каналокопател предназначен да прокопава дълбоки канали за прекарване н