Данни за фирмата

Компанията Ласки България ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано по реда на търговския закон през 01.07.2016 година. С ЕИК:203860815, седалище и адрес на регистрация БЪЛГАРИЯ, гр. Варна, с.о.“Ален мак“, 284. Компанията е регистрирана по ЗДДС от 2016-02-27 на основание чл. 100 ал. 1 от ЗДДС по избор. МОЛ на фирмата – Николай Веселинов Иванов:
тел. за контакт: +359/899971906
Е-мейл: office@laski.bg /laski.bg@gmail.com
Уебсайт: www.laski.bg

Информация за предлаганите стоки и услуги

Предмета на дейност на компанията – внос на дървообработваща и комунална техника от производителя Laski s.r.o. Република Чехия. Внос, продажба, гаранционно и извънгаранционно обслужване, продажба на резервни части, сервизиране на професионалната комунална техника която компанията продава. Ласки България ЕООД предлага четири основни категории професионална комунална техника (дробилки за клони, листосъбирачи, каналокопатели, фрези за дънери), предназначени за поддръжка и почистване на: гори, горски и ловни стопанства, паркове, градини и зелени площи, пътни банкети, магистрали и пътища, зелени площи в централните градски части. За всяка една категория се предлага сервиз, гаранционно и извънгаранционно обслужване, продажба на оригинални резервни части и консумативи.

Условия за доставка

Условията на доставка са определени в договора тoчка III. СРОК НА ДОСТАВКА И ГАРАНЦИОНЕН СРОК които се сключва между купувача и продавача. Срока за доставка е различен за всеки един продукти в зависимост от неговата наличност на склад. Доставката в рамките на Република България е безплатна и се поема от продавача. Продавача се задължава на свой риск и за своя сметка да достави и предаде вещите на купувача, съпроводена от всички необходими документи в състояние годно за използване по предназначение. Продавача в седем дневен срок от доставката на стоката е длъжен, да отстрани за своя сметка или да отстрани некачествени части на стоката или да я подмени с нова ако тя е негодна за използване.

Плащания

При поръчка на стока налична на склад се заплаща 100 % по договор от стойността и преди доставката. При поръчка на стока която не е налична на склад се заплаща 50 % по договор при поръчка и 50 % в деня на фактическото предаване на машината на адреса на купувача. Плащането се извършва по банков път по фактура съставена от продавача.

Право на отказ и връщане на покупка

Купувача има право да откаже и върне стоката в срок от 7 дена, единствено и само ако тя не отговаря на техническите параметри описани от производителя.

Гаранционни условия

Производителят предоставя гаранция за този продукт, за периода, които е посочен в документа за гаранцията. Тази гаранция започва да тече от датата на доставка до клиента.
Тази гаранция покрива всички повреди в резултат от дефектен монтаж при производството и материалите.

Производителят не носи отговорност за вреди в резултат от погрешно използване на потребителя, като например:

  • Употреба от неупълномощено лице;
  • Неодобрените промени, ремонти и действия на машината;
  • Използване на неоригинални резервни части или части, предназначени за други модели;
  • Неподчинение и неспазване на иструкциите за употреба;
  • Повреда на машината, причинена от неправилна работа, поддръжка или претоварване;
  • Тази гаранция не покрива повреди в резултат от щети, причинени от потребителя;
  • Тази гаранция не покрива части които са предмет на обичайното износване. (консумативи);
  • Тази гаранция не покрива повреди на машината, причинени от използване на неоригинални резервни части, масла и консумативи;
  • Тази гаранция не покрива последици в резултат от неподходящи атмосферни условия.

Всички гаранционни претенции трябва да бъдат изпратени в писмен вид с документи доказващи допускането за гаранция или след гаранционен ремонт.

Лизинг

Ласки България ЕООД предлага опция за лизинг на своите продукти посредством банкови институции. При кандидатстване за кредит всеки потребител трябва да се запознае с условията за кредит и общите условия на съответната банка.

Други

Ласки България не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес. За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Call Now ButtonОбади се