Каналокопачи
Ръчно управление
Каналокопач
Каналокопачът TR 50/6,5 улеснява ...

135 kg

100 mm

450 mm
Каналокопач
Каналокопачът TR 50/6,5 улеснява ...

135 kg

120 mm

450 mm
Каналокопач
Каналокопачът TR 50/6,5 улеснява ...

135 kg

100 mm

600 mm
Каналокопач
Каналокопачът TR 50/6 улеснява изкопни ...

135 kg

100 mm

450 mm
Каналокопач
Каналокопачът TR 50/6 улеснява изкопни ...

135 kg

100 mm

600 mm
Прикачно рамо за прокопаване на канали задвижвано ...

300 kg

160 mm

600 - 900 mm
Самоходни
Каналокопач
Тази машина улеснява изкопни работи по ...

293 kg

100 mm

680 mm
Каналокопач
Тази машина улеснява изкопни работи по ...

293 kg

100 mm

680 mm
Резачки за Трева
Резачка за трева
Нека да представим нова резачка ...

73 kg