LS 95/CH – към трактор

Дробилка за клони, прикачена към влекач и задвижвана от двигател Kohler

То