Дробилка за клони на марка LASKI.

Дробилката за клони е полезнa комунална техника, която значително улеснява обработката на различни градински и зелени биоотпадъци, дървета, клони, храсти и много други. Ще обърнем внимание как трябва да я използваме безопасно, за да избегнем неприятности от всякакъв характер. При неправилна употреба, всяка една дробилка за клони може да създаде опасни ситуации, както за оператора, така и за машината и да причини повреди, които може да ни струват скъпо. В този пост ще представим някои от честите грешки, които хората правят при използване на дробилка за клони, и ще дадем съвети и ръководства как да ги избегнем.

Неправилно захранване бункера на дробилка за клони: Една от най-честите грешки е поставянето на големи или прекалено дебели клони в дробилката. Това може да причини засядане на машината и дори да предизвика повреди. Затова е важно да се следва ръководството на производителя и да се поставят само подходящите размери клони в дробилката. Друга много важна грешка, която често се допуска е грешна посока на поставяне на клона. (клона винаги се поставя в бункера със стеблото напред, а не с короната!) Предварително сортиране и подготовка на клоните спомага за по-гладката лесна и бърза обработка.

Липса на безопасностни предпазни мерки: При работа с всяка една дробилка за клони, безопасността на оператора е на първо място и е от съществено значение. Честа грешка е пренебрегването и не поставянето на лични предпазните средства за безопасност при работа и липсата на подходяща защитна екипировка. За да се предотвратят наранявания на оператора, трябва да се носят: предпазни очила, антифони, каска, ръкавици, специално работно облекло и предпазни обувки. Освен това, трябва да се запознаете с инструкциите на производителя и да се придържате стриктно към тях. Не се допуска интервенции с машината за клони извън описаните инструкции!

Неправилна поддръжка на дробилката за клони: Както всяка една машина, така и дробилката изисква редовна техническа поддръжка и навременно обслужване с оригинални части и консумативи препоръчани от производителя. Това е изключително важно, за да функционира една дробилка за клони оптимално и да ви служи вярно дълги години за напред. Много от хората правят грешката да не спазват зададените от производителя часови интервали за поддръжка, обслужване почистване и смяна на консумативи. Загърбването на тези задачи може да доведе до износване на важни части от машината, нейната неправилна работа и повреди които биха ви струвало скъпо. Затова е важно да се спазват всички интервали за поддръжка обслужване и почистване на всяка една дробилка за клони. Много важно е правилното почистване на дробилката след всяка употреба, което за жалост много често се пренебрегва.

Неправилно използване на дробилка за клони при неблагоприятни метеорологични условия: Трябва да се има предвид, че през годината, ще има дни които няма да са особено подходящи за работа с дробилка за клони. Това е така поради неблагоприятните метеорологични условия. Например, когато вали, не е добра идея да се дроби, тъй като раздробеният чипс полепва по металните части на дробилката по улеите, като се наслоява и се задръства. Препоръчваме да се дроби, след като дървесината е вече изсъхнала. Други лоши условия за работа са работа при зимни условия, когато температурите са екстремно ниски, например под нулата. Тогава има опасност от сгъстяване на хидравличното масло, което не позволява нормалната работа на машината.

Неправилно разполагане – позициониране на дробилката: Преди да започнете работа, първото нещо, което трябва да направите е да изберете най-подходящото място за позициониране на машината. Когато разполагате дробилката за клони, е важно да я поставите на равна и стабилна повърхност. Грешката да я поставите на неравна или нестабилна повърхност, може да доведе до преобръщане или пропадане на машината. След като я позиционирате, я обезопасете с клиновете, които се намират на поставките върху калниците и опънете ръчната спирачка, ако вашата дробилка за клони е снабдена с такава. Убедете се, че дробилката е здраво закрепена и не се движи, след което спокойно може да започнете работа.

Като допълнение искаме да споделим, че има модели на марката LASKI, които са специално пригодени за работа в наклонени терени и трудно достъпни места, които не се нуждаят от правилно позициониране и работят в тежки терени.

В заключение искаме да ви споделим, че при използването на всяка една дробилка за клони, трябва да се съобразявате с инструкциите предоставени от производителя и да спазвате безопасност на труда описани там! Не подценявайте важността на предпазните мерки и редовната поддръжка на машината. Ако имате съмнения или не сте сигурни как да използвате дробилката правилно, винаги се консултирайте с професионалисти.

Ние от Ласки България ЕООД сме насреща, за консултации и всякакви въпроси.